Accusol 35 (Preparat złożony – roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji) | Nikkiso Belgium bvba

Lek o nazwie Accusol 35 (Preparat złożony / roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji). W skład tego produktu wchodzą: Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Natrii chloridum, Natrii hydrocarbonas. Producentem tego produktu jest Nikkiso Belgium bvba, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Calcii chloridum dihydricum, Magnesii chloridum hexahydricum, Natrii chloridum, Natrii hydrocarbonas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: -
Forma produktu: roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji

Producent: Nikkiso Belgium bvba
Numer zezwolenia: 12260
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: B05ZB

Informacje o składnikach leku

magnesii chloridum hexahydricum - Chlorek magnezu (łac. Magnesii chloridum) – związek nieorganiczny, sól o wzorze MgCl2.

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu