Acticam (Meloxicamum – roztwór do wstrzykiwań) | Ecuphar NV

Lek o nazwie Acticam (Meloxicamum / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Meloxicamum. Producentem tego produktu jest Ecuphar NV, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Meloxicamum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 5 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Ecuphar NV
Numer zezwolenia: EU/2/08/088
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QM01AC06

Powered by bazalekow.eu