Ambirix (Szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana) – zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce) | GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

Ambirix [Szczepionka (HAB) przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana)] (zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest GlaxoSmithKline Biologicals S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 720 j. ELISA + 20 mcg/ml
Forma produktu: zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Producent: GlaxoSmithKline Biologicals S.A.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J07BC20

Powered by bazalekow.eu