AmBisome (Amphotericinum B – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Gilead Sciences Ireland UC

Lek o nazwie AmBisome (Amphotericinum B / proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Amphotericinum B. Producentem tego produktu jest Gilead Sciences Ireland UC, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amphotericinum B
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 50 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Gilead Sciences Ireland UC
Numer zezwolenia: 08000
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: J02AA01

Informacje o składnikach leku

amphotericinum b - Amfoterycyna B – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego, antybiotyk przeciwgrzybiczy, wytwarzany przez bakterie z rodzaju Streptomyces. Zawiera pierścień makrocykliczny zbudowany z fragmentu polienowego oraz polihydroksylowego. Skuteczny lek w walce z zakażeniami, pochodzącymi od Candida albicans (np. drożdżyca amerykańska), a także w niektórych grzybicach (np. histoplazmoza, kryptokokoza czy grzybica układu pokarmowego).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu