Amoksycylina Vetos-Farma (Amoxicillinum trihydricum – proszek do sporządzania roztworu doustnego) | Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o.o.

Amoksycylina Vetos-Farma [Amoxicillinum trihydricum] (proszek do sporządzania roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Amoxicillinum. Producentem tego produktu jest Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy „Vetos-Farma” Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 60 g/100g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu doustnego

Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1005
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ01CA04

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu