Amoxicillinum 100 Biofaktor (Amoxicillinum trihydricum – proszek do sporządzania roztworu doustnego) | Biofaktor Sp. z o.o.

Lek o nazwie Amoxicillinum 100 Biofaktor (Amoxicillinum trihydricum / proszek do sporządzania roztworu doustnego). W skład tego produktu wchodzą: Amoxicillinum trihydricum. Producentem tego produktu jest Biofaktor Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum trihydricum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 100 mg/g
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu doustnego

Producent: Biofaktor Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 0970
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ01CA04

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum trihydricum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu