Arthryl (Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum – roztwór do wstrzykiwań) | Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Arthryl – substancja aktywna: Glucosamini sulfas + Lidocaini hydrochloridum (roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Glucosamini sulfas, Lidocaini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Mylan Healthcare Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glucosamini sulfas, Lidocaini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (400 mg + 10 mg)/2 ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Mylan Healthcare Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 20761
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC:

Informacje o składnikach leku

lidocaini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu