Atopica 100 mg/ml roztwór doustny dla kotów (Ciclosporinum – roztwór doustny) | Novartis Animal Health d.o.o.

Lek o nazwie Atopica 100 mg/ml roztwór doustny dla kotów (Ciclosporinum / roztwór doustny). W skład tego produktu wchodzą: Ciclosporinum. Producentem tego produktu jest Novartis Animal Health d.o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-10-03 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ciclosporinum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 100 mg/ml
Forma produktu: roztwór doustny

Producent: Novartis Animal Health d.o.o.
Numer zezwolenia: 2135
Ważność zezwolenia: 2016-10-03
Procedura rejestracji: DCP
ATC:

Informacje o składnikach leku

ciclosporinum - Cyklosporyna (łac. Ciclosporinum) – organiczny związek chemiczny, lek o działaniu immunosupresyjnym. Cyklosporyna jest cyklicznym peptydem złożonym z 11 aminokwasów (undekapeptyd), po raz pierwszy wyizolowanym z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii .

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu