ATryn (Antithrombinum humanum – proszek do sporządzania roztworu do infuzji) | Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies

Lek o nazwie ATryn (Antithrombinum humanum / proszek do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Antithrombinum humanum. Producentem tego produktu jest Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-02-20 (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Antithrombinum humanum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 175 j.m./ml
Forma produktu: proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia: 2019-02-20
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AB02

Powered by bazalekow.eu