Auglavin (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Lek o nazwie Auglavin (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum / proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Amoxicillinum, kwas klawulanowy ( w postaci potasu klawulanianu). Producentem tego produktu jest Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum, kwas klawulanowy ( w postaci potasu klawulanianu)
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (400 mg + 57 mg)/5 ml
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Numer zezwolenia: 21007
Ważność zezwolenia: 2020-04-24
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01CR02

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu