Augmentin (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | InPharm Sp. z o.o.

Augmentin [Amoxicillinum + Acidum clavulanicum] (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-11-13 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (400 mg + 57 mg)/5 ml
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 539/11
Ważność zezwolenia: 2016-11-13
Procedura rejestracji: IR
ATC: J01CR02

Powered by bazalekow.eu