Augmentin ES (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | InPharm Sp. z o.o.

Lek Augmentin ES – substancja aktywna: Amoxicillinum + Acidum clavulanicum (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). Zawiera w składzie: []. Wyprodukowała go firma: InPharm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2016-08-29 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (600 mg + 42,9 mg)/5 ml
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: InPharm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 301/11
Ważność zezwolenia: 2016-08-29
Procedura rejestracji: IR
ATC: J01CR02

Powered by bazalekow.eu