BCG – medac (BCG ad immunocurationem – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego) | medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH

BCG – medac [BCG ad immunocurationem] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego). W skład tego produktu wchodzą: żywe cząstki BCG, szcep RIVM wytworzony ze szczepu 1173-P2. Producentem tego produktu jest medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: żywe cząstki BCG, szcep RIVM wytworzony ze szczepu 1173-P2
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: min. 2x10^8 max. 3x10^9
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego

Producent: medac Gesellschaft fur klinische Specialpraparate mbH
Numer zezwolenia: 10218
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: L03AX03

Powered by bazalekow.eu