BCG Szczepionka AJVaccines (Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum, Szczepionka przeciw gruźlicy (BCG), liofilizowana – proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | AJ Vaccines A/S

BCG Szczepionka AJVaccines [Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum, Szczepionka przeciw gruźlicy (BCG), liofilizowana] (proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Mycobacterium bovis BCG, sczep duński 1331. Producentem tego produktu jest AJ Vaccines A/S, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mycobacterium bovis BCG, sczep duński 1331
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 2-8x10^6 CFU/ml
Forma produktu: proszek i rozp. do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: AJ Vaccines A/S
Numer zezwolenia: 12176
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: J07AN

Informacje o składnikach leku

mycobacterium bovis bcg - BCG (Bacillus Calmette-Guérin) - szczepionka przeciw gruźlicy opracowana we Francji przez Alberta Calmette'a i Camille'a Guérina i wprowadzona w 1921. Stanowi ona atenuowany szczep Mycobacterium bovis (wywołuje gruźlicę bydła). Atenuacja zaszła wskutek 231 pasaży na podłożu z żółcią. Szczepienia okazały się skuteczne w Europie i krajach rozwijających się. Próby z tą szczepionką w USA wykazały niewielkie właściwości ochronne (odmienny szczep Mycobacterium tuberculosis), w pozostałych krajach zaobserwowano zróżnicowaną skuteczność. Obecnie stosowana w Europie, nieużywana w USA.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu