Berodual N (Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum – aerozol inhalacyjny, roztwór) |

Lek Berodual N – substancja aktywna: Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum (aerozol inhalacyjny, roztwór). Zawiera w składzie: Fenoteroli hydrobromidum, Ipratropii bromidum. Wyprodukowała go firma: , oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-07-14 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Fenoteroli hydrobromidum, Ipratropii bromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh.
Forma produktu: aerozol inhalacyjny, roztwór

Producent:
Numer zezwolenia: 421/15
Ważność zezwolenia: 2020-07-14
Procedura rejestracji: IR
ATC: R03AK03

Informacje o składnikach leku

fenoteroli hydrobromidum - Fenoterol (łac. Fenoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli. Fenoterol jest wybiórczym agonistą receptorów adrenergicznych β2, wykazuje małe powinowactwo do receptorów β1. Jego efekt biologiczny polega na rozszerzeniu oskrzeli oraz zahamowaniu napięcia i czynności skurczowej macicy. Podany drogą wziewną zaczyna działać po kilku minutach, efekt rozszerzający oskrzela utrzymuje się do 3–5 godzin.

ipratropii bromidum - Bromek ipratropiowy, bromek ipratropium – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny o strukturze bromku czwartorzędowej soli amoniowej, pochodna atropiny. Jest antagonistą receptorów muskarynowych. Stosuje się go jako lek o działaniu cholinolitycznym (parasympatykolitycznym), zależnym od miejsca podania: najczęściej miejscowo do oskrzeli, aby zapobiec ich skurczowi lub je rozszerzyć. Nie hamuje aktywności nabłonka migawkowego w drogach oddechowych.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu