Berotec N 100 (Fenoteroli hydrobromidum – aerozol inhalacyjny, roztwór) | Boehringer Ingelheim International GmbH

Berotec N 100 to lek ludzki – a jego forma to aerozol inhalacyjny, roztwór. Jego skład to: Fenoteroli hydrobromidum. Producent to Boehringer Ingelheim International GmbH. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Fenoteroli hydrobromidum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mcg/dawkę inh.
Forma produktu: aerozol inhalacyjny, roztwór

Producent: Boehringer Ingelheim International GmbH
Numer zezwolenia: 03764
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R03AC04

Informacje o składnikach leku

fenoteroli hydrobromidum - Fenoterol (łac. Fenoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela stosowany w leczeniu i zapobieganiu obturacji oskrzeli. Fenoterol jest wybiórczym agonistą receptorów adrenergicznych β2, wykazuje małe powinowactwo do receptorów β1. Jego efekt biologiczny polega na rozszerzeniu oskrzeli oraz zahamowaniu napięcia i czynności skurczowej macicy. Podany drogą wziewną zaczyna działać po kilku minutach, efekt rozszerzający oskrzela utrzymuje się do 3-5 godzin.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu