Bevespi Aerosphere (Glycopyrronii bromidum + Formoteroli fumaras dihydricus – aerozol inhalacyjny, zawiesina) | AstraZeneca AB

Lek o nazwie Bevespi Aerosphere (Glycopyrronii bromidum + Formoteroli fumaras dihydricus / aerozol inhalacyjny, zawiesina). W skład tego produktu wchodzą: Glycopyrronii bromidum, Formoteroli fumaras dihydricus. Producentem tego produktu jest AstraZeneca AB, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Glycopyrronii bromidum, Formoteroli fumaras dihydricus
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 7,2 mcg + 5 mcg
Forma produktu: aerozol inhalacyjny, zawiesina

Producent: AstraZeneca AB
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: R03AL07

Informacje o składnikach leku

glycopyrronii bromidum - Bromek glikopironiowy (łac. glycopyrronii bromidum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, czwartorzędowa sól amoniowa, z grupy inhibitorów receptorów muskarynowych (M1–M3), długodziałający wziewny lek rozszerzający oskrzela w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), stosowany również w chorobie wrzodowej, znieczuleniu ogólnym, ślinotoku, nadmiernym poceniu oraz medycynie paliatywnej.

formoteroli fumaras dihydricus - Formoterol (łac. Formoterolum) – organiczny związek chemiczny, lek rozszerzający oskrzela będący długodziałającym (>12 h) β2-mimetykiem. Podawany drogą wziewną zapobiega skurczowi oskrzeli. Stosowany w terapii astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc dwa razy na dobę. W Polsce występuje pod nazwami handlowymi: Atimos, Diffumax Easyhaler, Foradil, Forastmin, Oxis Turbuhaler, Oxodil, Zafiron jako preparat prosty oraz jako preparat złożony – Symbicort Turbuhaler z budezonidem, oraz Fostex z beklometazonem.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu