Bilokord (Bisoprololi fumaras – tabletki) | Actavis Group PTC ehf.

Lek o nazwie Bilokord (Bisoprololi fumaras / tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Bisoprololi fumaras. Producentem tego produktu jest Actavis Group PTC ehf., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Bisoprololi fumaras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Actavis Group PTC ehf.
Numer zezwolenia: 16899
Ważność zezwolenia: 2019-12-10
Procedura rejestracji: DCP
ATC: C07AB07

Informacje o składnikach leku

bisoprololi fumaras - Bisoprolol (łac. Bisoprololum) − kardioselektywny lek należący do grupy leków beta-adrenolitycznych, który jest pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Wywiera działanie chronotropowo i inotropowo ujemne, z wydłużeniem czasu przewodzenia w węźle przedsionkowo-komorowym, przez zmniejszenie pojemności minutowej zmniejsza podwyższone ciśnienie tętnicze krwi.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu