Biocan Novel DHPPi/L4 (Szczepionka przeciw nosówce, parwowirozie, adenowirozie, leptospirozie i wirusowi parainfluenzy – liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) | Bioveta a.s.

Biocan Novel DHPPi/L4 [Szczepionka przeciw nosówce, parwowirozie, adenowirozie, leptospirozie i wirusowi parainfluenzy] (liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: []. Producentem tego produktu jest Bioveta a.s., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-04-13 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: []
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: -
Forma produktu: liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Producent: Bioveta a.s.
Numer zezwolenia: 2427
Ważność zezwolenia: 2020-04-13
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QI07AI02

Powered by bazalekow.eu