Biofenac (Aceclofenacum – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej) | Pretium Farm Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Biofenac – substancja aktywna: Aceclofenacum (proszek do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Aceclofenacum. Producentem tego produktu jest Pretium Farm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-04-07 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Aceclofenacum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Pretium Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 167/15
Ważność zezwolenia: 2020-04-07
Procedura rejestracji: IR
ATC: M01AB16

Powered by bazalekow.eu