Bupretec (Buprenorphinum – system transdermalny) | G.L. Pharma GmbH

Lek o nazwie Bupretec (Buprenorphinum / system transdermalny). W skład tego produktu wchodzą: Buprenorphinum. Producentem tego produktu jest G.L. Pharma GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-07-24 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Buprenorphinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 70 mcg/h
Forma produktu: system transdermalny

Producent: G.L. Pharma GmbH
Numer zezwolenia: 24136
Ważność zezwolenia: 2022-07-24
Procedura rejestracji: DCP
ATC: N02AE01

Informacje o składnikach leku

buprenorphinum - Buprenorfina (łac. Buprenorphinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, pochodna tebainy. Stosowany jako silny, półsyntetyczny opioidowy lek przeciwbólowy i znieczulający; jest częściowym agonistą receptorów opioidowych μ i ma do nich wysokie powinowactwo. Wykazuje silne i długotrwałe działanie przeciwbólowe. W zależności od drogi podania jest 75–100 razy silniejsza niż morfina. Charakteryzuje się jednak niższą od niej aktywnością wewnętrzną (morfina jest pełnym agonistą), więc nigdy nie osiąga maksymalnej skuteczności jak w przypadku morfiny. Rzadziej i w mniejszym stopniu wywołuje objawy euforyczne, ma słabsze działanie kurczące na mięśnie gładkie i mniejszą tendencję do wywoływania uzależnienia. W leczeniu silnego i przewlekłego bólu stosuje się plastry przezskórne, które wymienia się co 3–4 dni. W przypadku bólu przebijającego dodatkowo stosuje się tabletki podjęzykowe, z których substancja czynna wchłania się poprzez śluzówkę jamy ustnej. Buprenorfina używana jest także, podobnie jak metadon, do leczenia uzależnienia od opioidów w substytucyjnej terapii opioidowej. Ze względu na duże powinowactwo do receptorów μ i silne wiązanie między agonistą a receptorem – heroina jest wypierana z receptorów lub też nie może związać się z receptorami μ, czego skutkiem jest niewywołanie (lub też w niewielkim zakresie) objawów euforii. Sprzedawana jest w formie tabletek podjęzykowych, roztworów do iniekcji i plastrów. Preparaty proste dopuszczone w Polsce (stan na rok 2017), to Bunondol, Bunorfin, Buprenorfina, Buprenorphine Alkaloid, Melodyn, Norfinox, Norspan, Norvipren i Transtec. Preparat złożony Suboxone (buprenorfina + nalokson) jest stosowany w leczeniu uzależnień. Do użytku weterynaryjnego dopuszczone w Polsce są preparaty Vetergesic Vet i Bupaq Multidose. Buprenorfina bywa używana pozamedycznie jako środek odurzający, między innymi w krajach skandynawskich.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu