Buserelin aniMedica 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i królików (Buserelinum – roztwor do wstrzykiwań) | aniMedica GmbH

Lek Buserelin aniMedica 0,004 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, koni i królików – substancja aktywna: Buserelinum (roztwor do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: busereliny octan. Wyprodukowała go firma: aniMedica GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: busereliny octan
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 0,004 mg/ml
Forma produktu: roztwor do wstrzykiwań

Producent: aniMedica GmbH
Numer zezwolenia: 1665
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QH01CA02

Informacje o składnikach leku

busereliny octan - Goserelina (łac. Goserelinum) – syntetyczny analog gonadoliberyny. Obniża czynność gonad. Działa hamująco na produkcję gonadotropin. W początkowym okresie podawania zwiększa wydzielanie testosteronu w wyniku zwiększenia wydzielania LH i FSH. Po około 7 dniach, w wyniku nadmiernego pobudzenia wydzielania LH i FSH, ustaje wydzielanie tych hormonów i następuje spadek wydzielania testosteronu. Rozwija się kastracja farmakologiczna trwająca przez cały okres stosowania leku. Goserelina podana podskórnie osiąga maksymalne stężenie w osoczu krwi w 12–15 dni po podaniu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu