Butamid (Butamirati citras – syrop) | PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Butamid [Butamirati citras] (syrop). W skład tego produktu wchodzą: Butamirati citras. Producentem tego produktu jest PharmaSwiss Česká republika s.r.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2019-02-28 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Butamirati citras
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1,5 mg/ml
Forma produktu: syrop

Producent: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Numer zezwolenia: 21573
Ważność zezwolenia: 2019-02-28
Procedura rejestracji: NAR
ATC: R05DB13

Powered by bazalekow.eu