Cablivi (Caplacizumabum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) | Ablynx NV

Cablivi [Caplacizumabum] (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Caplacizumabum. Producentem tego produktu jest Ablynx NV, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Caplacizumabum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Producent: Ablynx NV
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AX07

Powered by bazalekow.eu