Carboplatin Actavis (Carboplatinum – koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) | Actavis Group PTC ehf.

Lek o nazwie Carboplatin Actavis (Carboplatinum / koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Carboplatinum. Producentem tego produktu jest Actavis Group PTC ehf., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-07-11 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Carboplatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg/ml
Forma produktu: koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Actavis Group PTC ehf.
Numer zezwolenia: 16902
Ważność zezwolenia: 2018-07-11
Procedura rejestracji: DCP
ATC: L01XA02

Informacje o składnikach leku

carboplatinum - Karboplatyna (łac. Carboplatinum) – organiczny związek chemiczny z grupy związków kompleksowych, w którym atomem centralnym jest platyna na II stopniu utlenienia, a ligandami są dwie cząsteczki amoniaku i kleszczowa reszta kwasu cyklobutano-1,1-dikarboksylowego. Stosowana jest jako lek cytostatyczny. Sposób działania na DNA jest taki sam, jak cisplatyny i innych leków alkilujących.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu