Carvedilol Genoptim (Carvedilolum – tabletki powlekane) | Synoptis Pharma Sp. z o.o.

Carvedilol Genoptim [Carvedilolum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Carvedilolum. Producentem tego produktu jest Synoptis Pharma Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-10-06 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Carvedilolum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Synoptis Pharma Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23466
Ważność zezwolenia: 2021-10-06
Procedura rejestracji: NAR
ATC: C07AG02

Informacje o składnikach leku

carvedilolum - Karwedilol, karwedylol – organiczny związek chemiczny stosowany jako nieselektywny lek blokujący receptory β1 i β2-adrenergiczne. Na skutek zablokowania receptorów β, zmniejsza pojemność wyrzutową i minutową serca, zmniejsza zużycie tlenu przez mięsień sercowy, zmniejsza aktywność reninową osocza oraz hamuje uwalnianie noradrenaliny. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora α1.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu