Caspofungin Accord (Caspofunginum – proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji) | Accord Healthcare S.L.U.

Lek Caspofungin Accord – substancja aktywna: Caspofunginum (proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji). Zawiera w składzie: Kaspofungina. Wyprodukowała go firma: Accord Healthcare S.L.U., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Kaspofungina
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 70 mg
Forma produktu: proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji

Producent: Accord Healthcare S.L.U.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J02AX04

Informacje o składnikach leku

kaspofungina - Kaspofungina (łac. caspofunginum, ang. caspofungin) – półsyntetyczny lek przeciwgrzybiczy. Jest to lipopeptyd uzyskiwany z produktu fermentacji Glarea lozoyensis. Hamuje biosyntezę beta-(1,3)-D-glukanu, składnika ściany komórkowej wielu grzybów pleśniowych i drożdżaków, który nie występuje w komórkach ssaków. Lek najprawdopodobniej nie działa na drożdżaki z rodzajów innych niż Candida oraz pleśnie z rodzajów innych niż Aspergillus.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu