Caspofungin Genfarma (Caspofunginum – proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji) | Altan Pharma Ltd

Caspofungin Genfarma [Caspofunginum] (proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji). W skład tego produktu wchodzą: Caspofungini acetas. Producentem tego produktu jest Altan Pharma Ltd, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-03-15 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Caspofungini acetas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 70 mg
Forma produktu: proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji

Producent: Altan Pharma Ltd
Numer zezwolenia: 23826
Ważność zezwolenia: 2022-03-15
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J02AX04

Powered by bazalekow.eu