Cetix (Cefiximum – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej) | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Cetix [Cefiximum] (granulat do sporządzania zawiesiny doustnej). W skład tego produktu wchodzą: Cefiximum. Producentem tego produktu jest Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-07-28 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cefiximum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 100 mg/5 ml
Forma produktu: granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22595
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J01DD08

Informacje o składnikach leku

cefiximum - Cefiksym (łac. Cefiximum) – półsyntetyczny antybiotyk, cefalosporyna III generacji, przeznaczona do stosowania doustnego. Działanie polega na blokowaniu syntezy bakteryjnej ściany komórkowej, głównie z powinowactwem do białka PBP. Zakres działania bakteriobójczego: bakterie G+ i G−

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu