Clavucill (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum – tabletka) | V.M.D. nv/sa

Lek Clavucill – substancja aktywna: Amoxicillinum + Acidum clavulanicum (tabletka). Zawiera w składzie: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum. Wyprodukowała go firma: V.M.D. nv/sa, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Amoxicillinum, Acidum clavulanicum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 200 mg + 50 mg
Forma produktu: tabletka

Producent: V.M.D. nv/sa
Numer zezwolenia: 2168
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: QJ01CR02

Informacje o składnikach leku

amoxicillinum - Amoksycylina (niepoprawne: amoksycyklina) – organiczny związek chemiczny, półsyntetyczny antybiotyk β-laktamowy o działaniu bakteriobójczym, należący do grupy aminopenicylin, wrażliwy na działanie β-laktamazy.

acidum clavulanicum - Kwas klawulanowy – organiczny związek chemiczny pochodzenia naturalnego o strukturze oksapenamowej, a więc zawierający pierścień β-laktamowy, tak samo jak antybiotyki β-laktamowe (oparte na strukturze penamu). Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez bakteryjne β-laktamazy. Obecnie stosuje się połączenia kwasu klawulanowego z amoksycyliną (Amoksiklav, Augmentin) i z tikarcyliną (Timentin).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu