Clopidogrel HCS (Clopidogrelum – tabletki powlekane) | HCS bvba

Clopidogrel HCS [Clopidogrelum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Clopidogrelum. Producentem tego produktu jest HCS bvba, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clopidogrelum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 75 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: HCS bvba
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia: 2019-06-06
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AC04

Informacje o składnikach leku

clopidogrelum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu