Cloxamed TS (Cloxacillinum natricum + Cloxacillinum benzathinum – zawiesina dowymieniowa) | aniMedica GmbH

Cloxamed TS [Cloxacillinum natricum + Cloxacillinum benzathinum] (zawiesina dowymieniowa). W skład tego produktu wchodzą: Cloxacillinum natrium, kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej). Producentem tego produktu jest aniMedica GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Cloxacillinum natrium, kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej)
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (200 mg + 800 mg) /8 g
Forma produktu: zawiesina dowymieniowa

Producent: aniMedica GmbH
Numer zezwolenia: 0857
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QJ51CF02

Informacje o składnikach leku

kloksacylina w postaci kloksacyliny benzatynowej - Lista leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO Model List of Essential Medicines, fr. Listes modèles OMS des médicaments essentiels, ros. Примерные перечни ВОЗ основных лекарственных средств) – lista leków wybranych na podstawie dowodów naukowych przy uwzględnieniu istotności z punktu widzenia zdrowia publicznego, skuteczności, bezpieczeństwa oraz analizy kosztów-efektywności, publikowana od 1977 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Lista jest aktualizowana co 2 lata i jej ostatnie 20. wydanie ukazało się w marcu 2017 roku. Od 2007 publikowana jest również wersja pediatryczna listy leków podstawowych Światowej Organizacji Zdrowia przeznaczona dla dzieci poniżej 12 roku życia i jej ostatnie 6. wydanie ukazało się w marcu 2017 roku. Krajowe wersje listy zostały wdrożone w co najmniej 156 krajach, w tym w Polsce od 1991 roku.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu