Corr 10 (Simvastatinum – tabletki powlekane) | Sandoz GmbH

Lek Corr 10 – substancja aktywna: Simvastatinum (tabletki powlekane). Zawiera w składzie: Simvastatinum. Wyprodukowała go firma: Sandoz GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2018-05-27 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Simvastatinum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 10 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Sandoz GmbH
Numer zezwolenia: 12438
Ważność zezwolenia: 2018-05-27
Procedura rejestracji: MRP
ATC: C10AA01

Informacje o składnikach leku

simvastatinum - Statyny – inhibitory reduktazy HMG-CoA, grupa wielofunkcyjnych organicznych związków chemicznych, zarówno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznych, o różnej budowie chemicznej, mających w formie aktywnej wspólną grupę farmakoforową: łańcuch β-hydroksykwasu. Stosowane są u ludzi, natomiast nie były badane w leczeniu u zwierząt, jako leki zmniejszające stężenie lipidów, mają także dodatkowe działanie plejotropowe na układ krążenia poprzez wpływ na czynność śródbłonka, stabilizację blaszek miażdżycowych, hamowanie układu krzepnięcia, stymulację układu fibrynolizy, hamowanie reakcji zapalnych oraz działanie immunomodulacyjne. Działają przez hamowanie enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Statyny znajdują zastosowanie w leczeniu hiperlipidemii, zarówno w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym. Zmniejszają liczbę incydentów wieńcowych, zgonów spowodowanych chorobą wieńcową, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. Są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest rabdomioliza. Występują w środowisku naturalnym jako produkty fermentacji grzybów pleśniowych, a także w produktach żywnościowych, na przykład w jadalnym grzybie boczniaku ostrygowatym i sfermentowanym czerwonym ryżu.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu