Credelio 112 mg (Lotilanerum – tabletka do rozgryzania i żucia) | Elanco Europe Ltd.

Credelio 112 mg [Lotilanerum] (tabletka do rozgryzania i żucia). W skład tego produktu wchodzą: Lotilanerum. Producentem tego produktu jest Elanco Europe Ltd., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Lotilanerum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 112,5 mg
Forma produktu: tabletka do rozgryzania i żucia

Producent: Elanco Europe Ltd.
Numer zezwolenia: EU/2/17/206
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: QP53BE04

Powered by bazalekow.eu