Crinone (Progesteronum – żel dopochwowy) | Merck Sp. z o.o.

Lek (ludzki) o nazwie Crinone – substancja aktywna: Progesteronum (żel dopochwowy). W skład tego produktu wchodzą: Progesterone. Producentem tego produktu jest Merck Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-05-19 (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Progesterone
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 80 mg/g
Forma produktu: żel dopochwowy

Producent: Merck Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22446
Ważność zezwolenia: 2020-05-19
Procedura rejestracji: MRP
ATC: G03DA04

Informacje o składnikach leku

progesterone - Guz desmoidalny, włókniakowatość typu głębokiego (ang. desmoid tumor) – miejscowo agresywny nowotwór o pośredniej złośliwości zaliczany do nowotworów tkanki włóknistej z fibroblastów i miofibroblastów. Nowotwór nie posiada zdolności do wytworzenia przerzutów odległych, choć wykazuje tendencję do agresywnego naciekania sąsiednich tkanek. Ze względu na lokalizację, przebieg i epidemiologię wyróżnia się postać pozabrzuszną, brzuszną i wewnątrzbrzuszną. Głównym objawem choroby jest pojawienie się wyczuwalnego palpacyjnie guza w tkankach miękkich oraz dolegliwości bólowe. Podejrzenie choroby jest stawiane na podstawie badań obrazowych, jednak do postawienia ostatecznego rozpoznania konieczne jest pobranie materiału tkankowego podczas biopsji guza i ocena histopatologiczna. W leczeniu guza desmoidalnego u części chorych wystarczającym postępowaniem jest czujna obserwacja. U chorych wymagających leczenia stosuje się leczenie operacyjne, radioterapię lub leczenie ogólnoustrojowe obejmujące hormonoterapię, niesteroidowe leki przeciwzapalne albo chemioterapię.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu