Cuprenil (Penicillaminum – tabletki powlekane) | Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Lek o nazwie Cuprenil (Penicillaminum / tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Penicillaminum. Producentem tego produktu jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Penicillaminum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 250 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 01262
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: M01CC01

Informacje o składnikach leku

penicillaminum - Penicylamina (farm. Penicillaminum, ATC M01CC) – organiczny związek chemiczny z grupy α-aminokwasów, jeden z metabolitów penicyliny. Ma właściwości chelatujące, co jest wykorzystywane w medycynie. Tworzy trwałe, rozpuszczalne w wodzie wiązania kompleksowe z kationami miedzi, ołowiu, rtęci, kadmu, talu, cynku, niklu, złota i żelaza. Może chelatować jony wchodzące w skład metaloproteinaz i tym samym zmniejszać aktywność tych enzymów. Ma wiele działań niepożądanych. Zastosowanie medyczne ma tylko D-penicylamina, ponieważ jej enancjomer, L-penicylamina, jest toksyczny (hamuje działanie pirydoksyny).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu