Cuvitru (Immunoglobulinum humanum normale – roztwór do wstrzykiwań) | Shire Polska Sp. z o.o.

Lek Cuvitru – substancja aktywna: Immunoglobulinum humanum normale (roztwór do wstrzykiwań). Zawiera w składzie: Immunoglobulina ludzka normalna. Wyprodukowała go firma: Shire Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2021-09-13 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Immunoglobulina ludzka normalna
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 200 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Shire Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 23416
Ważność zezwolenia: 2021-09-13
Procedura rejestracji: DCP
ATC: J06BA01

Informacje o składnikach leku

immunoglobulina ludzka normalna - Krew (łac. sanguis, stgr. αἷμα, haima) – płyn ustrojowy, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. Krew jest płynną tkanką łączną, krążącą w naczyniach krwionośnych (układ krwionośny zamknięty) lub w jamie ciała (układ krwionośny otwarty). W szerokiej definicji obejmuje krew obwodową i tkankę krwiotwórczą, a w wąskiej tylko tę pierwszą. Jako jedyna (wraz z limfą) występuje w stanie płynnym. Dziedzina medycyny zajmująca się krwią to hematologia. Krew składa się z wyspecjalizowanych komórek oraz z osocza, w którym te komórki są zawieszone. Dzięki pracy mięśnia sercowego jest pompowana poprzez tętnice we wszystkie rejony ciała i wraca do serca za pośrednictwem żył niekiedy wyposażonych w zastawki. Układ krążenia dorosłego człowieka zawiera około 70–80 ml krwi na kilogram masy ciała, czyli człowiek o przeciętnej masie ciała ma w sobie 5 do 6 litrów krwi (z racji różnicy w rozmiarach i masie ciała, mężczyźni mają przeciętnie około litra więcej krwi od kobiet). U dzieci krew to ok. 1/10 do 1/9 wagi ciała. Część krwi mieści się w zbiornikach krwi[potrzebny przypis] i jest włączana do krążenia tylko w razie konieczności. Z powodu podobieństw pełnionych funkcji, krew u poszczególnych kręgowców nie różni się od siebie znacznie. Szczegóły odnośnie różnic pomiędzy krwią ludzką i zwierzęcą, jak i dotyczące funkcji poszczególnych jej składników zostaną omówione w dalszych częściach artykułu. Krew ze względu na stopień utlenowania dzieli się na krew utlenowaną i odtlenowaną. Krew utlenowana płynie w tętnicach obiegu dużego i żyłach obiegu małego. Krew odtlenowana – krew, która jest słabiej wysycona tlenem (w 50–70%) od krwi utlenowanej (97%). Płynie w tętnicach obiegu małego i żyłach obiegu dużego. W przypadku sinicy także krew tętnicza nie jest odpowiednio utlenowana, co powoduje charakterystyczne objawy kliniczne.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu