Deespa (Drotaverini hydrochloridum – tabletki) | Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Lek (ludzki) o nazwie Deespa – substancja aktywna: Drotaverini hydrochloridum (tabletki). W skład tego produktu wchodzą: Drotaverini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Drotaverini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 40 mg
Forma produktu: tabletki

Producent: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Numer zezwolenia: 09269
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: A03AD02

Informacje o składnikach leku

drotaverini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu