Dehinel Plus, (150 mg + 144 mg + 50 mg)/ tabletkę, tabletki dla psów (Febantelum+Pyrantelum embonate+Praziquantelum – tabletka) | Krka, d.d., Novo mesto

Dehinel Plus, (150 mg + 144 mg + 50 mg)/ tabletkę, tabletki dla psów to lek weterynaryjny – a jego forma to tabletka. Jego skład to: parazikwantel, pyrantelu embonian, febantel. Producent to Krka, d.d., Novo mesto. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: Bezterminowy.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: parazikwantel, pyrantelu embonian, febantel
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (150 mg +144 mg + 50 mg)/ tabletkę
Forma produktu: tabletka

Producent: Krka, d.d., Novo mesto
Numer zezwolenia: 1642
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QP52AC55

Informacje o składnikach leku

pyrantelu embonian - Kwas embonowy – organiczny związek chemiczny z grupy kwasów dikarboksylowych zawierający dwa układu naftalenowe. Otrzymywany jest z kwasu 2-hydroksy-3-naftoesowego i formaldehydu. Rozkłada się powyżej 280 °C. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu, eterze dietylowym, benzenie i kwasie octowym, natomiast rozpuszcza się w nitrobenzenie i pirydynie oraz nieco słabiej w chloroformie. Tworzy sole zwane embonianami (pamonianami), w postaci których stosowane są niektóre leki (np. embonian pyrantelu, pamonian hydroksyzyny) i według amerykańskiej Agencji Żywności i Leków stanowią nieaktywny składnik tych środków. Wykazano jednak, że mają działanie agonistyczne w stosunku do sierocego receptora GPR35 aktywując kinazę ERK oraz β-arestynę 2 i wywołując działanie nocyceptywne (przeciwbólowe).

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu