Demyrin (Ciclosporinum – maść do oczu) | Elanco Europe Ltd. Lily House

Lek Demyrin – substancja aktywna: Ciclosporinum (maść do oczu). Zawiera w składzie: Ciclosporinum. Wyprodukowała go firma: Elanco Europe Ltd. Lily House, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2022-12-22 (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Ciclosporinum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 2 mg/g
Forma produktu: maść do oczu

Producent: Elanco Europe Ltd. Lily House
Numer zezwolenia: 2732
Ważność zezwolenia: 2022-12-22
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QS01XA18

Informacje o składnikach leku

ciclosporinum - Cyklosporyna (łac. Ciclosporinum) – organiczny związek chemiczny, lek o działaniu immunosupresyjnym. Cyklosporyna jest cyklicznym peptydem złożonym z 11 aminokwasów (undekapeptyd), po raz pierwszy wyizolowanym z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi pochodzącej z Norwegii .

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu