Dexa-ject (Dexamethasoni natrii phosphas – roztwór do wstrzykiwań) | Dopharma Research B.V.

Lek o nazwie Dexa-ject (Dexamethasoni natrii phosphas / roztwór do wstrzykiwań). W skład tego produktu wchodzą: Dexamethasoni natrii phosphas. Producentem tego produktu jest Dopharma Research B.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasoni natrii phosphas
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Dopharma Research B.V.
Numer zezwolenia: 2258
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QH02AB02

Informacje o składnikach leku

dexamethasoni natrii phosphas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu