Dexafree (Dexamethasoni phosphas – krople do oczu, roztwór) | Delfarma Sp. z o.o.

Lek Dexafree – substancja aktywna: Dexamethasoni phosphas (krople do oczu, roztwór). Zawiera w składzie: Dexamethasoni phosphas. Wyprodukowała go firma: Delfarma Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2024-07-05 (procedura rejestracji: IR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasoni phosphas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 mg/ml
Forma produktu: krople do oczu, roztwór

Producent: Delfarma Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 250/19
Ważność zezwolenia: 2024-07-05
Procedura rejestracji: IR
ATC: S01BA01

Informacje o składnikach leku

dexamethasoni phosphas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu