Dexashot (Dexamethasoni natrii phosphas – roztwór do wstrzykiwań) | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

Dexashot to lek weterynaryjny – a jego forma to roztwór do wstrzykiwań. Jego skład to: Dexamethasoni natrii phosphas. Producent to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: 2021-10-04.

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Dexamethasoni natrii phosphas
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: 2 mg/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań

Producent: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 2569
Ważność zezwolenia: 2021-10-04
Procedura rejestracji: DCP
ATC: QH02AB02

Informacje o składnikach leku

dexamethasoni natrii phosphas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu