Drotafemme Forte (Drotaverini hydrochloridum – tabletki powlekane) | Sun-Farm Sp. z o.o.

Lek Drotafemme Forte – substancja aktywna: Drotaverini hydrochloridum (tabletki powlekane). Zawiera w składzie: Drotaverini hydrochloridum. Wyprodukowała go firma: Sun-Farm Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: 2020-09-06 (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Drotaverini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 80 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Sun-Farm Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 22672
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: A03AD02

Informacje o składnikach leku

drotaverini hydrochloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu