DuoPlavin (Clopidogrelum + Acidum acetylsalicylicum – tabletki powlekane) | sanofi-aventis groupe

DuoPlavin to lek ludzki – a jego forma to tabletki powlekane. Jego skład to: Clopidogrelum, Acidum acetylsalicylicum. Producent to sanofi-aventis groupe. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Clopidogrelum, Acidum acetylsalicylicum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 75 mg + 100 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: sanofi-aventis groupe
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: B01AC30

Informacje o składnikach leku

clopidogrelum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

acidum acetylsalicylicum - Kwas acetylosalicylowy (łac. acidum acetylsalicylicum), potocznie aspiryna (od niem. Aspirin), skrótowiec ASA (od ang. acetylsalicylic acid) – organiczny związek chemiczny, acetylowa pochodna kwasu salicylowego, popularny środek o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym oraz, przy długotrwałym stosowaniu, przeciwzakrzepowym. Jest składnikiem wielu leków złożonych. Jest też stosowany w uprawie rolnej do stymulowania odporności u roślin.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Tagi: , , ,

Powered by bazalekow.eu