Edurant (Rilpivirinum – tabletki powlekane) | Janssen-Cilag International N.V.

Edurant [Rilpivirinum] (tabletki powlekane). W skład tego produktu wchodzą: Rilpivirini hydrochloridum. Producentem tego produktu jest Janssen-Cilag International N.V., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: (procedura rejestracji: CEN).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Rilpivirini hydrochloridum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 25 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Janssen-Cilag International N.V.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J05AG05

Powered by bazalekow.eu