Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva (Efavirenzum + Emtricitabine + Tenofovir disoproxil – tabletki powlekane) | Zentiva, k.s.

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva to lek ludzki – a jego forma to tabletki powlekane. Jego skład to: Efavirenzum, Emtricitabine, Tenofovirum disoproxilum. Producent to Zentiva, k.s.. Uzyskane zezwolenie jest ważne do: .

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Efavirenzum, Emtricitabine, Tenofovirum disoproxilum
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 600 mg + 200 mg + 245 mg
Forma produktu: tabletki powlekane

Producent: Zentiva, k.s.
Numer zezwolenia:
Ważność zezwolenia:
Procedura rejestracji: CEN
ATC: J05AR06

Informacje o składnikach leku

emtricitabine - HAART (ang. highly active antiretroviral therapy) – terapia antyretrowirusowa stosowana w przypadku zakażenia HIV, w której podstawową zasadą jest stosowanie mieszanki co najmniej trzech leków przeciwretrowirusowych w kombinacji zalecanej przez światowych ekspertów (schemat podstawowy: dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy plus jeden nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy albo dwa nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy plus jeden inhibitor proteazy). Celem terapii jest długofalowe zahamowanie replikacji wirusa HIV. Wirusa HIV cechuje zdolność do szybkiego wytwarzania mutacji, prowadzących do oporności na stosowane leki antyretrowirusowe. Wobec czego monoterapia szybko staje się nieskuteczna – bardzo szybko zostają wyselekcjonowane zmutowane wirusy, które wskutek mutacji są oporne na stosowany lek. W przypadku pierwszego, skutecznego leku, zydowudyny, po około roku stosowania obserwowano pojawienie się populacji wirusa HIV opornego na ten lek i utratę skuteczności terapeutycznej tego preparatu. Stosując równocześnie trzy leki antyretrowirusowe zmniejsza się szansę, że w wyniku mutacji powstanie rodzina wirusów równocześnie oporna na trzy jednocześnie stosowane leki. Podobne podejście współcześnie stosuje się w terapii gruźlicy. Tu też obowiązuje terapia wielolekowa. Zmiana schematu leczenia następuje na skutek: objawów niepożądanych, pojawienia się odporności wirusa na leki oraz w przypadku braku współpracy z pacjentem. W Polsce leki antyretrowirusowe są dostępne bezpłatnie w Poradniach Nabytych Niedoborów Immunologicznych. Terapia jest refundowana w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu