Efdege (Fludeoxyglucosum [18 F] – roztwór do wstrzykiwań dożylnych) | IASON GmbH

Lek Efdege – substancja aktywna: Fludeoxyglucosum [18 F] (roztwór do wstrzykiwań dożylnych). Zawiera w składzie: Fludeoksyglukoza [18 F]. Wyprodukowała go firma: IASON GmbH, oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: MRP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Fludeoksyglukoza [18 F]
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 GBq/ml
Forma produktu: roztwór do wstrzykiwań dożylnych

Producent: IASON GmbH
Numer zezwolenia: 12105
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: MRP
ATC: V09IX04

Informacje o składnikach leku

fludeoksyglukoza 18 f - Fludeoksyglukoza (FDG) – organiczny związek chemiczny, pochodna glukozy, w której grupa hydroksylowa w pozycji 2 zastąpiona została atomem fluoru. Fluorodeoksyglukoza zawierająca promieniotwórczy izotop 18F jest podstawowym radiofarmaceutykiem używanym w badaniach pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej (PET). Jest podawana w formie zastrzyku dożylnego, zwykle 45–60 minut przed badaniem PET, badanie trwa od 30–60 minut. Jest przyswajana przez wszystkie tkanki ciała, a różnice szybkości wchłaniania (wychwytu) glukozy przez prawidłowe i patologicznie zmienione tkanki jest podstawową właściwością pozwalającą na rozpoznanie ognisk chorobowych. Okres połowicznego rozpadu 18F wynosi 110 minut. Stosowanie tego środka nie jest zalecane u kobiet w ciąży, z uwagi na możliwy negatywny wpływ promieniowania na rozwój płodu, może być stosowane w absolutnej konieczności. Przez 12 godzin od podania pacjent powinien ograniczyć kontakty z osobami wrażliwymi na promieniowanie.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu