Effydral (Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrogencarbonas + Acidum citricum anhydricum + Lactosum monohydrycum + Glycinum – tabletka musująca) | Zoetis Polska Sp. z o.o.

Lek Effydral – substancja aktywna: Natrii chloridum + Kalii chloridum + Natrii hydrogencarbonas + Acidum citricum anhydricum + Lactosum monohydrycum + Glycinum (tabletka musująca). Zawiera w składzie: Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Kalii chloridum, Glycinum, Acidum citricum, Lactosum monohydricum. Wyprodukowała go firma: Zoetis Polska Sp. z o.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: NAR).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Natrii chloridum, Natrii hydrogenocarbonas, Kalii chloridum, Glycinum, Acidum citricum, Lactosum monohydricum
Typ produktu: weterynaryjny
Moc/stężenie: (2,25 g + 32,44 g + 3,84 g + 6,72 g + 1,12 g + 2,34 g) / 1 tabletka
Forma produktu: tabletka musująca

Producent: Zoetis Polska Sp. z o.o.
Numer zezwolenia: 1234
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: NAR
ATC: QA07CQ02

Informacje o składnikach leku

natrii chloridum - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

natrii hydrogenocarbonas - Ratownik medyczny – osoba wykonująca zawód medyczny, posiadająca wiedzę i uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności do udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacji nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ratownik medyczny podczas udzielania świadczeń zdrowotnych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu, zgodnie z zapisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

kalii chloridum - Chlorek potasu (łac. Kalii chloridum) – nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków, sól potasowa kwasu solnego.

glycinum - Glicyna (łac. acidum aminoaceticum), skr. Gly, G – organiczny związek chemiczny, najprostszy spośród 20 standardowych aminokwasów białkowych, jedyny niebędący czynny optycznie. Za jej pojawienie się w łańcuchu polipeptydowym odpowiada obecność kodonów GGU, GGC, GGA lub GGG w łańcuchu mRNA. Można ją otrzymać sztucznie w reakcji kwasu chlorooctowego z amoniakiem. ClCH2COOH + 2NH3 → H2NCH2COOH + NH4Cl

acidum citricum - Kwas cytrynowy (łac. Acidum citricum; E330) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera 3 grupy karboksylowe. Kwas cytrynowy jest uważany za związek bezpieczny, jednak może powodować uszkodzenia oczu w przypadku bezpośredniego kontaktu. Doniesienia o możliwym działaniu rakotwórczym są całkowicie błędne.

(Pochodzenie informacji o składnikach produktu: Wikipedia)

Powered by bazalekow.eu