Elosone (Mometasoni furoas – roztwór na skórę) | PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Elosone [Mometasoni furoas] (roztwór na skórę). W skład tego produktu wchodzą: Mometasoni furoas. Producentem tego produktu jest PharmaSwiss Česká republika s.r.o., oraz posiada zezwolenie na sprzedaż które jest ważne do: Bezterminowy (procedura rejestracji: DCP).

Informacje o leku/produkcie medycznym:

Skład/substancje czynne: Mometasoni furoas
Typ produktu: ludzki
Moc/stężenie: 1 mg/g
Forma produktu: roztwór na skórę

Producent: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Numer zezwolenia: 21036
Ważność zezwolenia: Bezterminowy
Procedura rejestracji: DCP
ATC: D07AC13

Powered by bazalekow.eu